Máy bay mất tích Malaysia bị không tặc tấn công

Chiếc máy bay của Malaysia trở hơn 200 hành khách bị biến m khỏi bâ trời. Vì vây Malaysia cũng cũng đã ngĩ chiếc máy bay bị không tặc tấn công.

Từ khi chiếc máy bay mất tích đã tìm thấy 1 vật thể lạ và nghi ngờ đó là cánh của chiếc máy bạy. Vì vậy rất có khả năng bị không tặc tấn công…

Read More